Kritički turizam

Kritički turizam podrazumijeva kritiku neplanske i kaotične prostorne turistifikacije, kao i njene društvene i estetske konotacije.

Projekt predstavlja radove umjetnika koji na kritički način tematiziraju turizam općenito, te u kontekstu Korčule, s naglaskom na pitanje prostora.