video Ivan Marušić Klif live in Kočula

Video dokumentacija Audiovizaulnog performancea na https://vimeo.com/179271491. Freejazz meets glitch! Manipulacija jednostavnih valova na analognom osciloskopu. Dio projekta New Materialisms.

 

2016-08-19