(un)Real Resort, 
VR instalacija Darka Fritza u Dubrovniku

VR instalacija (un)Real Resort Darka Fritza biti će izložena u Muzeju crvene povijesti u Dubrovniku 22. 11. (19 - 21 h) i 23. 11. (11 - 17 h).

2022-11-21