tekst Međunarodni susreti umjetnika u Veloj Luci

Na webu je objavljen cjeloviti članak Darka Fritza Međunarodni susreti umjetnika u Veloj Luci (1968-1972). Susreti  su uključivali participaciju lokalnog stanovništva, amatere, stalni postav umjetnosti u javnom prostoru, urbanizam turističkog naselja Plitvine, međunarodne umjetnike i arhitekte ...

Časopis Oris će objaviti tekst u manjem obimu na jesen.

2015-06-13