obajvljen tekst o kinima na otoku Korčuli

Tekst Ivana Ramljaka POVIJEST KINOPRIKAZIVALAŠTVA NA OTOKU KORČULI objavljen je u časopisu INFORMATICA MUSEOLOGICA 47 2016. Zagreb.

Originalno web publiciranje sa više više fotografija u boji nalazi se na našoj web stranici ovdje.

2017-05-12