najopsežniji tekst o Međunarodnim suretima umjetnika u Veloj Luci je online

(NE)OSTVARENE UTOPIJE MEĐUNARODNIH SUSRETA UMJETNIKA U VELOJ LUCI autora Darka Fritza je dosada najopsežniji tekst objavljen o Međunarodnim suretima umjetnika u Veloj Luci (1968-1972). Objavljen u časopisu Lanterna br. 2., 2018. sada je slobodno dostupan i na internetu.

Kraća verzija teksta, sa prijevodom na engleski i ilustracijama u boji je prethodno objavljen  u časopisu Oris br. 111, 2018, Zagreb, str. 148 - 151., također dostupan na internetu: Darko Fritz, Međunarodni susreti u Veloj Luci 1968 - 1972.

2018-12-19